BUNGAD

Welcome!

Ang web blog na ito na pinamagatang Pamana sa mga Modernong Sisa ay isang rekisito ni Bb. Mary Jane Rodriguez-Tatel para sa PI 100 (Philippine Studies) ngayong Tag-init ng AY 2009-2010.

Naglalaman ang web blog na ito ng mga artikulong isinulat ng mga miyembro ng Pangkat Sisa – isang grupo ng anim na mag-aaral mula sa klase – tungkol kay Rizal, sa kanyang mga akda at kaisipan alinsunod sa napiling paksa na Katarungang Panlipunan. Bukod pa dito, may mga artikulo ding isinulat ang mga miyembro ng pangkat na naglalarawan ng kanilang “Kanya-Kanyang Rizal” at mga rebyu tungkol sa mga pelikulang nagawa tungkol sa buhay ng Pambansang Bayani.

Hangad ng bawat miyembro ng grupo na sa pagbabasa ninyo ng mga artikulong nakalathala dito ay madagdagan pa ang inyong kaalaman at mas lumawak pa ang inyong pagkakaunawa kay Dr. Jose Rizal, sa kanyang mga ginawa at kanyang mga kaisipan. At nawa’y ang mga matututunan ninyo mula dito ay magagamit ninyo ay magagamit ninyo para sa ikabubuti ng lahat.

Maraming Salamat!

– Mga Modernong Sisa

Advertisements

Comments Off on BUNGAD

Filed under Uncategorized